مدیریت

رهبری دانش: ارزش آفرینی دانش در سازمان

● مقدمه. اگر تا چندی پیش "مدیریت دانش"[۱] موضوع جالب توجهی در "کانون های تفکر"[۲] بود، اکنون سخن از "رهبری دانش"[۳] به میان آمده است و توجه اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطلاع رسانی را به خود جلب نموده است. البته این دو موضوع جدای از یکدیگر نیستند و در بسیاری از مباحث همپوشانی دارند. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است. امروزه کاملاً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه "ارزش آفرینی"[۴] نمی تواند منشأ تغییرات و تحولات بنیادین در یک سازمان گردد. شاهد و مبنای چنین ادعایی علاقه و تمایل روز افزون سازما

ارزش آفرینی دانش دانش آفرینی در سازمان ارزش آفرینی در سازمان

ادامه مطلب ...
رویکردی به دانش آفرینی

● چکیده. در دنیای متلاطم و پرآشوب امروز که لحظه به لحظه مباحث و علوم نوین در حال شکل گرفتن بوده و پایه های رقابت از افزایش کارآیی به سمت دسترسی به اطلاعات تغییر یافته است، دانش و اطلاعات، سازماندهی و بازیابی بجای آنها و در یک کلمه مدیریت دانش از ضروریات کار مدیریت است. مدیریت دانش همانگونه که از نامش پیداست به معنی اداره کردن دانش موجود و نیز خلق و جذب دانش جدید است. نکته مهم اینکه تنها اکتفا به دانش موجود در عصر توسعه روزافزون دانش‌، هرگز راهگشا نیست و بنابراین مدیران برای عقب نماندن از حرکت رو به جلوی سازمانهای رقیب ، مجبور به تشویق دانش آفر

رویکردی به دانش آفرینی دانش آفرینی

ادامه مطلب ...
روندهای حاکم بر عرصه فناوریهای خدماتی

● چکیده. تدوین استراتژی فناوری با استفاده از روشهای پیش بینی وشناسایی روندهای حاکم بر فناوری وآینده آن، رویکردی است که در این مقاله در خلال یک مطالعه موردی در حوزه خدمات وفناوریهای مرتبط با آن تشریح می شود. در واقع این مقاله بیشتر حالتی مقدمه گونه بر مبحثی متفاوت در عرصه مدیریت فناوری نیزداشته وسعی دارد با توجه به ویژگیها، چالشها وروندهای موجود در عرصه فعالیتهای خدماتی وتعمیم آنها به فناوریهای در گیر در این بخش، به شناسایی عمده ترین چالشهای مطرح در بخش خدمات وفناوریهای خدماتی و از طریق آن پیش بینی راهبردها ودر واقع روندهای آتی حاکم بر این رده خ

ادامه مطلب ...
روشن تر از هزار خورشید

به نظر می رسد واژه آی اس آی (عبارت ISI مخففی است برای Institute for Scientific Information و وابسته است به شرکت خصوصی Thomson Corporation) آن طور که در میان ما دانشگران و نیز مدیریت دانش کشور رواج یافته، برای گروهی از اعضای جامعه علمی کشور علاوه بر گشودن درهای ارتقا به انواع مراتب دانشگری، برای بعضی دریچه «رفاه و منزلت اجتماعی» را نیز گشوده است. برای گروهی دیگر اما موانعی به نظر صعب العبور در این راه ایجاد کرده است. گاهی هم جنبه هایی از برداشت های ابزاری از این واژه به مطبوعات عمومی کشیده می شوند تا در عامه به کج اندیشی های اضافی با عواقبی نا

ادامه مطلب ...
دیکشنری داده و مزایای آن در مدیریت

در اکثر سازمان ها ، نقطه تمرکز مدیریت سیستم های اطلاعاتی تغییر یافته است. در گذشته، تاکید بر مدیریت کامپیوتر ها وتکنولوژی لازم برای تهیه اطلاعات بود . اما در سازمان هایی که سیستم استفاده از اطلاعات درآنجا پیشرفته تر است،تفکر گذشته منسوخ گشته و تاکید بر روی خود اطلاعات در سیستم های کامپیوتری و نیاز به مدیریت آن به عنوان یک منبع استراتژیک شده است . اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای سازمان ، نیاز به سیاستها و روش های خاصی برای کنترل و مدیریت دارند . وظیفه سازمانی که مسئول مدیریت منابع داده می باشد ، Data Administration نامیده. می شود که شا

ادامه مطلب ...
دیدگاه های پژوهشی در مدیریت دیجیتال

امروزه شاید یکی از متداولترین عبارات، عبارت «مدیریت دیجیتال» است. هدف این مقاله، پیشنهاد دیدگاه های پژوهشی برای مدیریت دیجیتال است. بدین منظور «مدیریت دیجیتال» به عنوان «مدیریت کسب وکار در اقتصاد دیجیتال» تعریف و ویژگیهای اصلی اقتصاد دیجیتال از نظر نیازهای کارکردی مدیریت کسب وکار تحلیل می شود. «شبکه»، «دیجیتال شدن» و «دانش» به عنوان سه مشخصه اصلی اقتصاد دیجیتال مورد توجه قرار گرفته و آثار آنها بر محصول، فرایند، سازمان، بازار و ساختار صنعت تحلیل شده است. سپس معماری کارکردی مدیریت دیجیتال با استفاده از کارکردهای جدید مورد نیاز کسب وکار و تعداد

ادامه مطلب ...
ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها

هدف از این مقاله ارائه درکی بهتر از محورهای مهم پیاده سازی نظام مدیریت دانش در یک سازمان است. با توجه به اینکه مدیریت دانش به ارتباط بین افراد و چگونگی به کارگیری فناوری اطلاعات وابسته است درمی‌یابیم که هدف از مدیریت دانش معرفی راهکارهایی است که سازمان را در نیل به سوی اهدافش یاری رساند. راهکارهای معرفی شده در ۱۰ محور مهم دسته بندی شده است که کلیات طرح یک سیستم مدیریت دانش را ارائه می‌کند. این ۱۰ محور اصلی شامل: رهبری، فرهنگ سازمانی، فرایندها، دانش آشکار و پنهان، کانونهای دانش، اندازه‌گیری دانش، افراد و مهارتها، اهرمها و تقویت‌کنندگان بازار

ده عامل موفقیت مدیریت دانش موفقیت مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمانها

ادامه مطلب ...
دشواریهای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در ایران

اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای (package) هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده م

توسعه سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه

ادامه مطلب ...
دستورالعمل تهیه و نگارش پروپوزال

● مقدمه وضرورت :. هدف کلی هر پروپوزال ایجاد شناخت ویا ترغیب خواننده آن به انجام کاری است. این خواننده می تواند یک مشتری بالقوه باشد که در نظر داریم تا نسبت به خدمات ومحصول ما آشنائی یافته ویا به ارتباط ،حمایت ویا مشارکت با شرکت ما ترغیب گردد، و یا چنانچه می خواهیم کارفرمایی را به سرمایه گذاری دراجرای یک پروژه تشویق وترغیب نمائیم. درهر پروپوزال یک طرح ویا راهکار برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می گردد که دریافت کننده آن، پیشنهادات ارائه شده را با توجه به نوع طرح و ساختارنوشتاری و مستندات قوی ومستدل پروپوزال مزبور میزان پاسخگوئی به سوالات زیر

دستورالعمل تهیه و نگارش پروپوزال دستورالعمل تهیه پروپوزال دستورالعمل نگارش پروپوزال

ادامه مطلب ...
دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی

اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشته باشیم درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری ، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم ارائه شود. طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاهها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است و این مراکز که دانشگاههای کارآفرین هستند این را به عرصه ی ظهور رسانده اند و با مدیریت دانش در دانشگاهها که افزایش همکا

دانش مدیریت صنعتی مدیریت دانش و توسعه صنعتی مدیریت توسعه صنعتی

ادامه مطلب ...
دانشگاه آرمانی در هزاره سوم و توسعه اطلاعاتی جامعه دانایی محور

از زمان خلقت بشر مسئله فراگیری و آموزش در تمام ابعاد زندگی او تاثیر فراوانی داشته است. از طبیعت و تاریخ که به عنوان دو معلم بزرگ انسان یاد شده اند بگذریم نقش و تاثیر آموزش های انسان به انسان بسیار جالب و پیچیده است. وقتی به فرایند تولید تا توزیع یک بسته اطلاعاتی شامل تعاریف، مفاهیم و علوم کاربردی ان برخورد می کنیم در می یابیم که در جریان ساختمند شدن یک سری داده های تجربی که عمدتاً حاصل جمع حواس پنجگانه با ذهن تحلیل گر بشر بوده اند اطلاعات ساخته و پرداخته می شوند. از زمان های دور افراد و اشخاصی که در جمع آوری و تحلیل این اطلاعات پیش قدم بودندا

توسعه دانایی محور دانشگاه هزاره سوم توسعه هزاره سوم

ادامه مطلب ...
دانشِ مدیریت دانش

فرانسیس بیکن از دانش به عنوان قدرت یاد می‌کند. قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو و تازه، حل مشکلات و مسائل، ایجاد هسته‏های رقابت و بنیان نهادن موقعیت‏های جدید برای فرد و سازمان در حال حاضر و همچنین برای آینده است. در دهه‌های پیشین با ظهور انقلاب صنعتی، تمامی توجهات معطوف به صنعت و تولید انبوه و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و توسعه آن بوده است، اما هم‌اکنون با انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات رو‌به‌رو شده‌ایم که دریچه جدیدی را به روی ما گشوده و باعث تغییر نگرش ما شده است. در این نگرش، دانش به ع

مدیریت دانش دانش مدیریت

ادامه مطلب ...
دانش دارایی بی بدیل

تشکیل گروه های فکری به منظور نظریه پردازی از الزامات رسیدن به هدف جنبش نرم افزاری است. خوشبختانه با سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص علم و لزوم توجه به نظریه پردازان، شاهد رشد مباحث مطرح شده در این زمینه و استقبال نخبگان کشور از آن هستیم. مدتی است مباحث نظری و البته کاربردی درحوزه اقتصاد با حضور نخبگان کشور در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزارمی شود. تاکنون موضوع هایی چون اقتصاد و مدیریت دانایی محور، تورم، دولت الکترونیک و. در این مباحث مطرح شده است. گزارشی که می خوانید خلاصه ای است از مباحث مطرح شده در این مؤسسه با عنوان م

ادامه مطلب ...
دانایی و اطلاعات؛ آینه‌ای واحد، جوامعی متفاوت

یکی از فعالیتهای جدیدی که در رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات (MITM) سازمان مدیریت صنعتی از سال گذشته آغاز شده، برگزاری گردهمایی های فصلی دانشجویان و فارغ التحصیلان MITM است. هدف از این حرکت، ایجاد فضایی برای ارتباط دایم و مستمر بین آنان است؛ به گونه ای که نه تنها پس از اتمام دوران تحصیل، رشته ارتباطی آنها از هم نگسلد، بلکه به بهانه حضور در چنین مراسمی بر اندوخته کوله بار دانش و تجربیات خود بیافزایند، یافته های نو در فضای مباحث رشته مورد علاقه خود را بشنوند و ببینند و در مسیر باهم بودن و ایجاد هم افزایی گام تازه ای بردارند. گردهمایی ف

ادامه مطلب ...
دانایی بر پایه مدیریت دانش، کاستی اقتصاد

ثروتمندی و درآمدهای عظیم نفتی توام با تورم و بیکاری بالا همراه با افت رشد اقتصادی و عدم تعادل در تراز تجارت بازرگانی را می توان نمونه هایی مناسب برای اقتصادهای غیرمتکی بر مدیریت دانش دانست و علل عقب ماندگی و بیماری های اقتصادی مزمن در چنین اقتصادهایی راتنها باید در عدم حاکمیت دانایی دانش محور جست وجو کرد. زمانی که هرم مدیریت دانش در برخی از مقاطع مدیریت اقتصادی خام باشد و علائم و سیگنال های خطا و اشتباه گسیل نماید هرگز به حرکت های صحیح مبتنی بر دانایی نخواهد انجامید زمانی که مدیریت اقتصادی یک کشور براساس ایده های تخیلی مبتنی بر آمارهای غلط و تح

پایه های مدیریت دانش مدیریت دانش اقتصاد مدیریت دانش و اقتصاد

ادامه مطلب ...
دارایی دانش

عجیب به نظر می رسد که تکنیک های اندازه گیری منابع حیاتی و اداره شرکتها سالها عقب تر از جایی هستند که باید باشند. ما امروز کاملاً در عصر اطلاعات هستیم. اما مدیریت کردن بر اطلاعات به عنوان یک منبع هنوز در مرحله نوزادی است. اگر چه شرکتهایی که در ارتباط با اطلاعات هستند یا موسسات انتشاراتی، تحلیلگران بازار و تامین کنندگان پایگاههای اطلاعاتی که در کار دادوستد اطلاعات هستند، و تمام رشته های منابع اطلاعاتی را اداره می کنند بیشتر آنها قدر و منزلت اطلاعات را می دانند. و ما امروز در آستانه مرحله دیگری از کوانتوم هستیم که پایه و اساس آن دادوستد دانش اس

دارایی دانشی دارایی های دانش دارایی های دانشی

ادامه مطلب ...
دارائی های دیجیتال به مدیریت هم احتیاج دارند

دارائی‌ها به مدیریت احتیاج دارند، اما فرصت‌ها و مخاطرات مرتبط با فرایندها و تکنولوژی‌ها در این عرصه چیست؟ طیف وسیعی از مفاهیم و تکیه کلام‌ها در ارتباط با موضوع مدیریت داده‌ها مطرح هستند که بعضی از این مفاهیم و اصطلاحات مد روز هستند و حال آن‌که برخی دیگر از آن‌ها هم کارکردهای ویژه‌ای را توصیف می‌‌کنند. بد نیست به زبانی ساده تر با برخی از اصطلاحات رایج در عرصه مدیریت محتوای دیجیتال هم آشنا شوید:. ●مدیریت محتوا و مدیریت دارایی‌های رسانه‌ای. آیا مدیریت دارایی‌های رسانه‌ای، جهانی کاملاً متفاوت است؟ البته چنین نیست. «داده‌های رسانه‌ای»، داده‌های رسا

ادامه مطلب ...
چهار فرصت برای عملکرد بهتر مدیران

فناوری اطلاعات بخش اعظمی از اقتصاد را تشکیل می دهد. آنچه این روند را به پیش می راند، اهمیت روزافزون مدیریت فناوری اطلاعات در تضمین عملکرد بهینه برای طی فراز و نشیب های چرخه های کسب و کار است. مطالعات جهانی نشریه اکسنچر حاکی از این است که شرکت هایی که در طول یک دوره پنج ساله رکود اقتصادی اوایل دهه ۱۹۹۰، بالاترین میزان سوددهی را به سهامداران شان داشته اند، به جای تمرکز، صرفاً روی کاهش هزینه ها، سعی در حفظ رشد درآمد و سوددهی داشته اند. تحقیقات دیگر اکسنچر که متمرکز بر نظارت و کنترل فناوری اطلاعات بوده نشان داد شرکت هایی که حاشیه سود بالاتری داش

ادامه مطلب ...
چرخه‌ی PDCA و فرآیند حل مسئله با استفاده از چرخه PDCA ۲

چرخه PDCA۱ (یا ۲ PDSA) برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ از سوی والتر شوارت مطرح و بعدها توسط دبلیو. ادواردز دمینگ تبیین و ارائه شد. این مدل چهار چوبی برای بهبود فرآیند یا سیستم فراهم می‌کند. هرگاه نواحی قابل بهبود، شناسائی شود، این مدل می‌تواند به‌عنوان راهنمائی برای پروژه‌های قابل بهبود پروژه‌هائی خاص مورد استفاده قرار گیرد. چرخه PDCA به نحوی طراحی شده است که بتواند به‌عنوان یک مدل پویا مورد استفاده قرار گیرد، بدین معنا که آخرین گام تکامل مرحله قبلی به منزله اولین گام مرحله بعدی خواهد بود. با وجود استمرار کیفیت بهبود، فرآیند می‌تواند همواره مورد

چرخه حل مسئله چرخه های حل مسئله

ادامه مطلب ...
چرا مدیریت دانش سازمانی ؟

» این پرسشی است که به نحوی در برابر اغلب خوانندگان ماهنامه قرار گرفته است. شماری از علاقمندان نیز بر این باور بودند که می توانستیم اسامی بهتری برای ماهنامه برگزینیم. قضاوت درباره این ادعا را به شما پس از خواندن این گفتار وا می گذاریم. » مدیریت دانش سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است. اما منظور از دانش سازمانی چیست و چگونه می توان آن را اداره نمود؟ پیش از پاسخگویی به این پرسش بهتر است به مفهوم دانش و نحوه ایجاد آن بپردازیم. منشا تشکیل دانش، داده (Data ) است. داده‌ها رشته واقعیتهای عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند.

مدیریت دانش سازمانی چرا مدیریت دانش

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه