مدیریت

مدیریت دانش در کسب و کارهای الکترونیکی و مدیریت روابط مشتری

مدیریت دانش، پیش ‌نیازی برای کسب و کار الکترونیکی و روند رو به رشد مشتری مدارانه این نوع کسب و کار است. سازمان برای راه‌اندازی یک محیط کسب و کار الکترونیکی، باید اطلاعات و دانش مطلوبی در باره بازارها، مشتریان، محصولات و خدمات، روشها، فرایندها، رقبا، مهارتهای کارکنان و محیط قانونی ‌اش در اختیار داشته باشد. این امر نیز این واقعیت را نشان می دهد که سازمانها، با ظهور کسب و کار الکترونیکی ، می‌توانند در سرتاسر جهان از طریق اینترنت و اینترانت که منجر به انقلابی در راههای دستیابی به ثروت، اطلاعات و دانش شده است، کسب و کار را بصورت الکترونیکی دنبال ک

مدیریت دانش الکترونیکی کسب و کارهای الکترونیکی مدیریت دانش در مدیریت

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در شرکتهای مشاوره مدیریت

شرکتهای مشاوره مدیریت نمونه ای از سازمانهای متمرکز بر دانش هستند که مشکل هر یک از مشتریان خود را بر اساس نیازی که دارند، حل می کنند. از آنجا که این مشتریان دارای حرفه، موقعیت و مسائل مختلف هستند و از طرفی الگوی موثری نیز برای مدیریت، انتقال و جمع آوری دانش در این‌گونه شرکت ها ارائه نشده است، بنابراین نیاز ضروری برای ایجاد روش کاملی که بتواند تقاضای مشتریان را برآورده کند، به چشم می خورد. هدف این مطالعه تلفیق تئوری با عمل و بحث در مورد اهمیت مدیریت دانش در شرکتهای مشاوره مدیریت است. سپس مطالعه موردی در یک شرکت مشاوره نمونه بیان خواهد شد. از

شرکتهای مدیریت دانش مشاوره مدیریت دانش شرکتهای مشاوره مدیریت

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در سازمان‌ها: بررسی تأثیر متقابل فن‌اوری، فنون و انسان

مقاله حاضر حاوی مباحثی دربارهء این است که چگونه می‌توان فرآیند مدیریت دانش را به فعالیتهایی در زمینهء ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، نمایش و عرضهء دانش، اشاعهء دانش و فعالیتهای بهره‌گیری از آن تقسیم‌بندی نمود. سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش موازنه ایجاد کنند. عموماً برقراری چنین موازنه‌ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی، فناوری‌ها و فنون است. برخی از سازمانها بر این باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد. تمرکز صرف بر این سه عامل به ادامه فعالیت‌ه

مدیریت دانش در سازمانها بررسی مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در سازمان‌ها

مقالهء حاضر حاوی مباحثی دربارهء این است که چگونه می‌توان فرآیند مدیریت دانش را به فعالیتهایی در زمینهء ایجاد دانش، اعتبار بخشی به دانش، نمایش و عرضهء دانش، اشاعهء دانش و فعالیتهای بهره‌گیری از آن تقسیم‌بندی نمود. سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش موازنه ایجاد کنند. عموماً برقراری چنین موازنه‌ای نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی، فناوری‌ها و فنون است. برخی از سازمانها بر این باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد. تمرکز صرف بر این سه عامل به ادامه فعالیت

مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمانها مدیریت سازمانها

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در سازمان

● مقدمه. اگر هدف هر سازمانی را با دیدگاه نئوکلاسیک اقتصاد، حداکثرکردن (سود یا هر چیز دیگر) درنظر بگیریم، وظیفه مدیریت آن است که مقادیری از نهاده ها و ستاده ها را انتخاب کند که سود را بیشینه می سازند. مدیریت برای انجام این وظیفه باید به طراحی و کشف بازارها، ارزیابی کالاها و روشهای تولید و مدیریت فعالانه اعمال کارکنان بپردازد؛ همگی این وظایف نوعی عدم اطمینان را در بر دارند که غلبه بر آن، مستلزم سرمایه گذاری در کسب اطلاعات و دانش است (NORTH, ۱۹۹۱). در غالـب تئوری های مدیریت دانش، استفاده سازمان از دانش برای تطبیق مداوم خود با محیط خارجی (بازار،

مدیریت دانش مدیریت دانش در سازمان مدیریت سازمان

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در بخش دولتی

اقتصاد نوین نه تنها دارای چالش هایی است، بلکه فرصت هایی نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی قرار می دهد. برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، دولت باید اقدام های فعالانه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مدیریت دانش یکی از حوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن، باید درباره آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد. مسائل، چالش ها و فرصت های اصلی مدیریت دانش در بخش دولتی نیاز به بیان و درک کامل دارد که در این مقاله تا حدودی به آنها پ

دانش مدیریت دولتی

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش چیست؟

برای تعریف مدیریت دانش باید چندین واژه تعریف شود. ابتدا از داده‌ها صحبت می‌کنیم. داده‌ها منبع حیاتی به شمار می‌روند که با بهره‌برداری صحیح از آنها می‌توان داده‌ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. بدین ترتیب اطلاعات می‌توانند به دانش و در نتیجه حکمت تبدیل شوند. به عبارتی م‌ توان از واژگان فوق نتیجه گرفت که :. - مجموعه‌ای از داده‌ها، اطلاعات را تشکیل نمی‌دهد. - مجموعه‌ای از دانش، حمکت را تشکیل نمی‌دهد. - مجموعه‌ای از حمکت، حقیقت را شکل نمی‌دهد. در واقع، اطلاعات، دانش و حکمت، بیش از مجموعه‌های فوق هستند و به نوعی کل‌ آنها از هم اجزایی اجزا تشکیل

مدیریت چیست مدیریت دانش مدیریت دانش چیست

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری

در سالهای اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی مورد بحث در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع عل��ی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانهای باقدرت دانش می‌توانند برتری‌های بلندمدت خود را در عرصه‌های رقابتی حفظ کنند. منابع نقد و بررسی چشم‌اندازهای رقابتی سازمان‌ها نشان دهنده تأثیرات این دیدگاه در عرصه‌های استراتژیک سازمان‌های تجاری است. و اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد در عرصه‌های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. مدیریت دانش با روش استاندارد در اداره یک شرکت تجاری متناسب خواهد بود. با اطمینان می‌توان

مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری دیدگاه مدیریت دانش استراتژی مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
مدیریت دانایی؛ رویکردی استراتژیک

امروزه سازمانها دریافته اند که هیچ چیز بــــه اندازه دانایی نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، و مدیریت دانایی به عنوان ابزاری که می تواند دانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. اما تجربه بسیاری از شرکتها در مورد مدیریت دانایی به شکست انجامیده است و این به آن جهت است که به مدیریت دانایی به عنوان یک امر موقت زودگذر نگریسته شده است. در حالی که امروزه ضرورت توجه مدیریت دانایی به

مدیریت دانایی استراتژیک

ادامه مطلب ...
مدیریت داده‌ها چیست؟

موضوع مدیریت داده‌ها موضوعی چند وجهی است و غالبا حتی در محافل حرفه ای هم توافق چندانی بر سر انها وجود ندارد. به زبانی ساده با برخی از اصطلاحات رایج در این عرصه آشنا شوید:. ● مدیریت محتوا و مدیریت دارایی‌های رسانه‌ای. آیا مدیریت دارایی‌های رسانه‌ای، جهانی کاملاً متفاوت است؟ البته چنین نیست. داده‌های رسانه‌ای، داده‌های رسانه‌ای دیجیتال شده‌ای هستند که معرف دارایی‌ها می‌‌باشند. این دارایی‌ها، سندهایی هستند که در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده و قابل فروختن می‌‌باشند. پیش شرط: سندها باید به شیوه‌ای مفید ذخیره شده و هنگام نیاز به راحتی قابل بازیافت باشند.

مدیریت چیست مدیریت دادهها

ادامه مطلب ...
مدیریت تولید علم

● مقدمه:. هدف و ارتباط مدیریت در یک نهاد تحقیقاتی و اجرایی چیست ؟ اصولاً ساختار سازمانی موجود و وظایف محوله در کنار امکانات به چه میزان قابلیتهای مدیریت مبنی بر دانش را بروز می‌‌دهد و چقدر در سازمان کاری مذکور مدیر نقش آفرین و مؤثر است ؟ آیا با وجود مدیران فعلی و ساختار و امکان موجود در بخش تحقیقات و اجرای کشور می‌‌توان انتظار آغاز جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم را داشت ؟ چقدر سیستم فوق (مجموعه رهبری و سازمان کاری مدیریت تولید علم) در انقلاب علمی کشور که شاید بتوان از آن به عنوان انقلاب چهارم یاد کرد ، مؤثر و موفق خواهد بود ؟ انقلابی که بی شک

مدیریت تولید تولید علم مدیریت تولید علم

ادامه مطلب ...
مدیریت تکنولوژیک، بسوی دیدگاهی فراگیرتر

این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد مدیریت تحقیق و توسعه (R&D) مدیریت فناوری(MANAGEMENT OF TECHNOLOGY) و مدیریت تکنولوژیکی (TECHNOLOGICAL (MANAGEMENT) با یکدیگر تفاوتهایی دارند. به همین منظور ابتدا جریان اصلی به وجودآمدن مدیریت فناوری مورد بررسی قرار می گیرد و سپس از لحاظ فلسفه وجودی ذینفعان و حوزه عملکرد تفاوتهای بین مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت فناوری و مدیریت تکنولوژیکی تشریح می شود. مدیریت فناوری در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت. بعد از طرح پیشنهادی شورای تحقیق ملی آمریکا (NRC) مدیریت فناوری را می توان به صورت فصل مشترک علوم مدیریتی و فنی (ک

ادامه مطلب ...
مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات

در دنیای امروز مدیران با آگاهی کامل سازمان های خود را در معرض تغییر و توسعه در زمینه های خط مشی ، ساختار ، رفتارهای انسانی و فناوری قرار می دهند. یکی از مهم ترین جنبه های تغییر ، تغییر در بکارگیری و استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات است. تغییر در فناوری مدیریت خاص خود را می طلبد زیرا اینگونه تغییر هم می تواند ماهیت تکنولوژیک داشته باشد که به آسانی قابل پیش بینی بوده و معمولا واضح و آشکار است و هم ماهیت اجتماعی که معمولا به آسانی قابل پیش بینی و تشخیص نیست. بدین ترتیب هنگام مواجهه با موضوع تغییر باید با استفاده از یک راهبرد مناسب هم عوام

مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات مدیریت تغییر فناوری اطلاعات

ادامه مطلب ...
مدیریت پروژه - مدیریت زمان

● نحوه انتخاب نرم‌افزار مدیریت پروژه. تا چند سال پیش بسیاری از بسته های نرم‌افزاری برای راهبری و انجام کار نیاز به تهیه کامپیوترهای بزرگ داشتند ولی هم‌ اکنون نرم‌افزارهای زیادی وجود دارند که علاوه بر قدرت، نسبتا“ ارزان‌اند و در ریز کامپیوترها قابل اجرا هستند. کاربرد کامپیوترهای کوچک مزایای زیادی برای مدیران پروژه دارد که شامل تماس حقیقی کاربر، دسترسی ساده و کاربر پسند،‌ هزینه کم استفاده از نرم‌افزار می‌باشد. این مسئله نشانگر جابجائی مهمی در امر مدیریت و کنترل است زیرا در گذشته در پروژه‌های کوچک تهیه و استفاده از کامپیوترهای بزرگ غیر عملی بوده

مدیریت زمان مدیریت زمان پروژه مدیریت زمان در پروژه

ادامه مطلب ...
مدیریت بر دانش مساوی است با مدیریت بر خود

در چند سال آینده وقتی که تاریخ زمان ما نگاشته شود، اینگونه به نظر می رسد که مهمترین رویدادهایی که مورخان خواهند دید فناوری، اینترنت یا تجارت الکترونیک نخواهد بود. بلکه آنها یک تغییر و تحول بی سابقه در شرایط زندگی بشری را مورد توجه قرار خواهند داد. برای اولین بار رشد محسوس و فزاینده تعداد انسانها مورد توجه قرار می گیرد. در نخستین گام آنها می بایست خود را مدیریت کنند که جامعه آمادگی لازم برای انجام این امر را ندارد. در طول تاریخ هیچ کس عملاً حق انتخاب نداشته است. تا حدود سال ۱۹۰۰ حتی در کشورهای توسعه یافته اکثر غالب افراد جامعه حرفه پدر خود ر

مدیریت دانش در مدیریت

ادامه مطلب ...
مدیریت ایرانی، IT ایرانی

اگرظرف یکسال گذشته به نشریات یا پایگاههای اینترنتی فارسی که به موضوع فناوری ارتباطات و اطلاعات می پردازند نگاهی انداخته باشیم بدون شک با اخبار و گزارشهای فراوانی پیرامون طرحی به نام" تکفا" مواجه خواهیم شد. تکفا یا همان به اصطلاح طرح توسعه کاریرد فناوری اطلاعات که در ظاهر امر طرحی بسیار اثرگذار و عمیق جلوه می نماید این روزها دچار آشفتگی های بسیاری است. هدف اساسی در این طرح توسعه همه جانبه کشور در زمینه ICT است که در نهایت زمینه ساز توسعه پایدارخواهد بود. اما آیا به راستی کشور ما ظرفیتها و قابلیتهای پذیرش این طرح را داراست؟ آیا ساختار فرهنگی کش

ادامه مطلب ...
مدیریت اطلاعات در سازمان

رشد روز افزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی در عرصه داخلی و خارجی مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه برخوردی مناسب با ابزاری مهم به نام" اطلاعات" کرده است. اطلاعات در دنیای امروز مهمتری و کارآمدترین سلاح ها در عرصه رقابت های تجاری، سیاسی، فرهنگی و. هستند. در این بین سازمانها و شرکتهایی موفق هستند که با انتخاب و گزینش شیوه ها و روش هایی مناسب بهترین، بیشترین و گم هزینه ترین اطلاعات مورد نیاز خود را تولید یا جمع آوری کنند و با ابزارهایی مناسب اعم از نیروی انسانی و یا ابزارهی الکترونیکی آنها را پردازش و قابل گزار

مدیریت سازمان مدیریت اطلاعات مدیریت اطلاعات سازمان

ادامه مطلب ...
مدیر انفورماتیک‌ کیست‌؟

CIO یا مدیر انفورماتیک‌ یا مدیر اطلاعات‌ (Chief Information Officer) مدیر اجرایی ‌ارشدی‌ است که‌ مسوولیت‌ تمامی مقوله‌های‌ مرتبط با فناوری و سیستم‌های ‌اطلاعات‌ یک سازمان را بر‌ عهده‌ دارد. در حقیقت،‌ این‌ افراد بهره‌گیری‌ از فناوری اطلاعات (IT) را به منظور پشتیبانی‌ از اهداف‌ سازمان‌ مدیریت‌ و رهبری ‌می‌کنندCIO. ها با دانش و آگاهی و تسلط بر هر دو‌ مقوله فناوری و فرآیندهای کسب و کار و همچنین‌ جنبه‌های‌ عملیاتی‌ دیگر، به طور معمول، شایسته‌ترین و توانمندترین مدیران برای هماهنگ کردن‌ راهبردهای‌ فناوری با راهبردهای‌ کسب و کار سازمان‌ هستندCIO. ها

مدیر انفورماتیک مدیر انفورماتیک کیست مدیر کیست

ادامه مطلب ...
مجریان مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو

امروزه تلاش روزافزون سازمانهای پیشرو در دنیای رقابت و کسب و کار این است که یک استراتژی مشخص جهت مدیریت دانش و جذب تجربه های سرمایه انسانی داشته باشند که این خود باعث پدید آمدن مشاغل جدید برای سازمان در این راستا شده است. از این رو این مقاله به طور خلاصه می کوشد ضمن تبیین گامهای استراتژی مدیریت دانش،به معرفی یکی از مشاغل مهم و کلیدی دراین فرایند تحت عنوان کتابداران ویژه بپردازد. این افراد به عنوان واسطه هایی بین افراد سازمان به عنوان منابع دانشی درونی و منابع دانشی و اطلاعاتی خارج از سازمان هستند که ضمن ارضای نیازهای اطلاعاتی و دانشی کارکنان سا

مجریان مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
مثال‌هایی از موضوعات مدیریتی فناوری

ممکن است در یک برنامه ترویجی، هیچ نامی از فناوری برده نشود ولی با بیان موانع مدیریتی موجود بر سر راه توسعه کلیه فناوری های نوین و غیره، مسیر توسعه فناوری نانو را هموار نمود. برخی مثال ها در زیر ارائه شده اند:. ● نظام مالکیت فکری :. وظیفه نظام مالکیت فکری، صیانت از فکر افراد و ایده های آن ها است و با ثبت ایده ها در قالب اختراع و پتنت و وجود ساز و کار لازم قضایی، می تواند محققین را کمک نماید، تا به اعاده حق خود پرداخته و مهم ترین سرمایه خود یعنی فکر و ایده های خود را به راحتی در اختیار دیگرا ن قرار ندهند و نگران دزدی ایده و فکر خود نباشند. متأس

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه