مدیریت

نقش مدیریت دانش در سازمانهای مجازی

دانش یکی از عوامل تاثیرگذار در کسب مزیتهای رقابتی و منابع جمعی است. در سالهای گذشته شاهد ظهور رویکردهای بیشماری در زمینه مدیریت دانش بوده ایم که مدیریت دانش در سازمانهای مجازی ، یکی از رویکرد های جدید در این زمینه است. تعاملات در حوزه مدیریت دانش، پیچیده و شامل مذاکره،اشتراک، و به کارگیری دانش در همه ابعاد سازمان است. با رشد تکنولوژیهای ارتباطی و به دنبال آن گسترش کاربرد سازمانهای مجازی در محیط به شدت در حال تغییر امروزی و شکل گیری انبوه اطلاعات و دانش در آنها، ضرورت به کارگیری ابزارها و فرایندهای مدیریت دانش برای بهره برداری و کسب مزیت رقابت

مدیریت دانش در سازمانهای مجازی نقش مدیریت دانش در سازمانهای مجازی مدیریت سازمانهای مجازی

ادامه مطلب ...
نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه

محیط متحول و متغیرسازمانها در عصر کنونی، مدیریت را بر آن می دارد تا هر چه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و حفظ موقعیت و گسترش آن بر آید. این امر نیز مستلزم این است که مدیریت سا زمان، اولویت مهمی را برای مدیریت دانایی در نظر بگیرد. در حقیقت می توان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه شرکتهایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند، به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می شود. مدیریت دانایی با تغییر شکل مدام اهداف، رسالتها، مقاصد، فرایندها و با ارائه نوآوری ها، سا زمان را پویا و متحول می سازد. د

نقش مدیریت در نوآوری نقش مدیریت در توسعه نقش تحقیق و توسعه

ادامه مطلب ...
نقش مدیریت تجربه در یادگیری سازمانی

در فرایند مدیریت هرچه اطلاعات دقیق‌تر و مستندتری در زمینه یک تصمیم یا رویداد موجود باشد، تحلیل فرایند اتخاذ تصمیم، نقاط ضعف فرایند و نیز رویدادهای تابع آن آسان‌تر خواهد بود. همچنین هر چه مستندات موجود دقیق‌تر و روشن‌تر ثبت شده باشد، دانش ارزنده‌تر و کاربردی‌تری را می‌توان به نسل‌های بعدی منتقل کرد. بیش از یک قرن از زمان تشکیل سازمان‌های الگو گرفته از سازمان‌های نوین غربی، در کشور ما می‌گذرد اما چه تعداد از مدیران و کارکنان فعال در سازمان‌ها افکار، دیدگاه‌ها، آموخته‌ها و اندوخته‌های تجربی و علمی خود و فرایند یادگیری خویش را در قالب یافته‌های ف

مدیریت یادگیری سازمانی نقش مدیریت تجربه در یادگیری سازمانی نقش مدیریت تجربه

ادامه مطلب ...
نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارائه کنند. در این مقاله به بررسی سیستم نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان می پردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم، در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی ، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع

نقش فناوری اطلاعات در سازمان نقش فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات سازمان

ادامه مطلب ...
نقش عامل انسانی در مدیریت دانش

این مقاله به تشریح توسعه رویکردی عملی درفراهم‌سازی تسهیل دانش در یک سازمان پژوهشی بزرگ می‌پردازد. مقاله از نوع مطالعه موردی است که با بررسی آزمایشگاه علوم و فناوری و صنایع نظامی انگلیس (آفصا) و رویکرد بخش خدمات دانشی آن، به تسهیل‌سازی دانش پرداخته است. از یافته‌ها می‌توان به در دسترس بودن آسان متخصصان موضوعی/اطلاعاتی سازمان، همچنین شکل گیری غیر رسمی شبکه‌های دانشی موازی با شبکه‌های رسمی درون سازمان اشاره کرد که باعث می‌شود جمع آوری و استفاده از اطلاعات به نحو مؤثرتری انجام گیرد. در این پژوهش خدمات مؤثر، فلسفه و ابزار بهبود استفاده مؤثر و مجد

نقش عامل انسانی در مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) برعناصرفرهنگ سازمانی دانشگاه

● چکیده:. در دنیای فراپیچیده و فرا مدرن امروزی، نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت و تأثیر انکار ناپذیری آن بر جامعه و سازمانها برکسی پوشیده نیست. سازمانهای آموزشی و دانشگاهها نیز از این امر مستثنا نیستند و به اطلاعاتی صحیح، دقیق و روزآمد نیاز دارند بر مبنای آن بتوانند تصمیماتی بخردانه و درست بگیرند. در این رهگذر، فرهنگ سازمانهای سنتی (از جمله دانشگاهها) به ناچار دستخوش تغییرات و تعدیلهایی خواهند گردید و باید در مواجه با ورود حجم وسیع اطلاعات، ضمن تحکیم و انسجام عناصر خود، در جهت پویایی هر چه بیشتر گام بردارند و پلههای ترقی و توسعه را یکی پس از دیگری

ادامه مطلب ...
نقش اطلاعات و دانش در مدل تعالی سازمانی

● مقدمه. در سالهای اخیر، توجه به اطلاعات و دانش بعنوان سرمایه های مهم سازمانی، مورد عنایت پژوهشگران بسیاری بوده است. به گونه ای که در مدل های اندازه‌گیری تعالی سازمانی نیز به آن توجه ویژه شده است . در کنار رویکردهای مختلف سازمانها در معیار های رهبری ، استراتژی ، منابع انسانی ، شراکتهای بیرونی ، منابع مالی ، تجهیزات و فناوری ؛ نحوه و چگونگی مدیریت بر اطلاعات و دانش در سازمان، نیز از جمله معیار های مهم در بخش توانمندسازهای مدل تعالی سازمانیEFQM محسوب می شود که در ارزیابی سازمانها مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. بررسـی اینکه سازمانها چگون

مدل تعالی سازمانی مدل تعالی سازمانی 2010 مدل دانش سازمانی

ادامه مطلب ...
نقش اطلاعات در مدیریت موثر

پیدایش شرکت‌های بزرگ به ۱۲۷ سال قبل برمی‌گردد. تنها الگویی که این شرکت‌ها برای سازمان‌دهی خود پیش رو داشتند همانند ارتش با هرم فرماندهی و کنترل گروه‌های صف و ستاد بود. امروزه، اگر چه نیروی انسانی و نظارت بر اجزای هر سازمان امروزه نیز عاملی بسیار مهم به شمار می‌رود و مدیریت خاص خود را می‌طلبد، اما باید اذعان داشت که در سازمان، فقط سازمان‌دهی نیروی انسانی نیست که دستیابی به اهداف را تضمین می‌کند. در کنار عوامل انسانی، اطلاعات مربوط به مواد خام، ماشین‌آلات و سرمایه نیز نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد خواهد بود و برای این منظور باید کاربرد "نظام مد

ادامه مطلب ...
ناکامی مدیریت دانش در سازمانها

مقوله دانش و مدیریت دانش رفته‌رفته جای خود را در سازمانها باز می‌کند. امروزه مدیران سازمانها می‌دانند ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان را نمی‌توان اصلی‌ترین دارایی یک سازمان به حساب آورد. آنچه به عنوان دارایی مهم هر سازمان به شمار می‌رود، دانش سازمانی است و مدیریت صحیح برآن باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان و درنهایت پیروز شدن بر رقبا خواهد شد. مطالب بسیاری در این باره در ژورنالها، کتابها و مجلات مختلف نگاشته شده است ولی آنچه نویسندگان این مقاله را برآن داشت تا به این موضوع (ناکامی مدیریت دانش) بپردازند، خلاء موجود درباره علل ناکامی بعضی شرکتها د

مدیریت دانش در سازمانها ناکامی مدیریت دانش در سازمانها

ادامه مطلب ...
مهندسی معکوس

طی سالهای اخیر مقوله ای چون توسعه بازار و صادرات ازجمله مواردی بوده که بزرگترین دغدغه خاطر مدیران ارشد سازمانهای مهندسی و تولیدی را به خود اختصاص داده است. سوالی که همیشه مطرح بوده، این است که چگونه می توان درکوتاهترین زمان فاصله خودرا با کشورهای پیشرفته کاهش داد و در بازرگانی جهانی سهم مناسبی داشت؟ بررسی کشورهایی که مانند کشور ما فناوری را به مرور زمان به دست نیاورده و در مقطعی از زمان سعی در احاطه یافتن بر آن داشته اند، نشان می دهد که در اولین گام، اقدام به استفاده گسترده از روش مهندسی معکوس جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقای آنها بات

مهندسی معکوس

ادامه مطلب ...
مهندسی مجدد از طریق طراحی مجدد مدیریت دانش

شرکت Storage Dimension تولید کننده نوعی دیسک رایانه ای و سیستم های عظیم نگهداری اطلاعات رایانه ای برای شرکت ها و سازمان های دارای شبکه های عظیم محلی و بین سازمانی جهت حفظ داده های حساس و مهم طراحی شده اند. مشتری های این شرکت از نوع صنایع و سازمان های متمرکز روس اطلاعات هستند که با داده ها و اطلاعات خود زنده و یا با همین ابزار از بین می روند. این مشتری ها از قبیل شرکت های خطوط هوایی، خدمات مالی و فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی می باشند. نکته مهم و ضروری در کار این شرکت این است که ان ها بایستی به نیازها و مشکلات فنی مشتری های خود در یک چشم به

مهندسی مجدد مدیریت مهندسی مجدد در مدیریت مهندسی مجدد و مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
مولفه های کلیدی تسهیم دانش

● مقدمه:. مطابق با تعریف مدیریت دانش ، تسهیم دانش یکی از حوزه های کلیدی در فرآیند مدیریت دانش است . فرهنگ ما، تعاریف و پیام های متفاوتی را از مفهوم به“ اشتراک گذاشتن“ ارایه می کند. در کودکی بسیاری از والدین، فرزندان خود را تشویق می کنند که اسباب بازی های خود را با همبازی های خود تقسیم کنند. در حالی که در مدرسه، دانش آموزان یاد می گیرند که برگه های امتحانی خود را از چشم های کاوشگر پنهان کنند . در حالی که در مدرسه، شرکت ها و موسسات به کارمندانی پاداش می دهند که اطلاعات را برای خودشان نگه می دارند. “ آدام بیانچی“، یکی از تحلیگران مدیریت دانش م

مولفه های کلیدی تسهیم دانش مولفه های تسهیم دانش

ادامه مطلب ...
مقدمه ای بر سیستم مدیریت محتوا

زمان خود را برای مدیریت محتوای اطلاعات صرف کنید و نه برای فناوری های مدیریتی درآغاز، ساختار وب بسیار ساده بود. شما می توانستید مرورگر موزاییک(Mosaic) را برای جستجو به کارگیرید. از یک ویرایشگر متن برای ساخت صفحات وب استفاده می کردید، و اگر فردی فنی نبودید احتمالا از وجود آن نیز خبر نداشتید. اما بسیاری می دانستند که حتی افراد غیر فنی نیز اطلاعات مفیدی برای به اشتراک گذاشتن دارند. از اینجا بود که سیستم مدیریت محتوا،CMS،متولد شد. ● CMS چیست؟. وب، ذاتاً ابزاری برای اشتراک اطلاعات می باشد. به منظور فراهم آوردن زمینه ای جهت نمایش اطلاعات (یا همان

سیستم مدیریت محتوا مقدمه سیستم مدیریت محتوا مقدمه ای بر سیستم مدیریت محتوا

ادامه مطلب ...
مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش برای مدت های مدید در کانون وظایف دولت ها و جزو جدانشدنی راهبردها، برنامه ریزی مشاوره و اجرا بوده است. دولت ها اکنون به اهمیت مدیریت دانش در سیاستگذاری و خدمات رسانی به مردم واقف شده و در برخی از بخش های دولتی مدیریت دانش در دستور کار دولت قرار گرفته است. مفهوم مدیریت دانش چیز تازه ای نیست (۱۹۹۹، ital،. (Hansen سازمان ها معمولا به شکل های مختلفی برای تصمیم گیری و تولید کالا و خدمات، مدیریت دانش را تجربه کرده اند، اما این تجربه ها نظام مند اصولی نبوده است. اصولا آنچه درباره مدیریت دانش، جدید است وجود آگاهی نسبت به فرایند مدیریت دانش

مدیریت دانش مفهوم مدیریت مفهوم مدیریت دانش

ادامه مطلب ...
مروری بر انواع سیستمهای اطلاعات مدیریت

● تعریف سیستم اطلاعات:. سیستمی که برای کاربران سازمان داده یا اطلاعات فراهم میکند که اگر در این سیستم از کامپیوتر استفاده شود به ان سیستم اطلاعات مکانیزه می گویند. ● سیر تکامل سیستمهای اطلاعات:. ۱) پردازش داده( دوره ۱۹۵۰). ۲) سیستم اطلاعات مدیریت(۱۹۶۰-مسایل ساختار یافته). ۳) سیستم حمایت از تصمیم(۱۹۷۰-مسایل نیمه ساختار یافته). ۴) سیستم خبره(۱۹۸۰-مسایل ساختار نیافته). ۵) سیستم اطلاعات مدیریت عالی(۱۹۸۰-مسایل ساختار نیافته). ۶) سیستم تصمیم گروهی(۱۹۹۰). ۷) شبکه عصبی مصنوعی(۱۹۹۰). ▪ سیستم پردازش داده(DP):. سیستمی کامپیوتری که داده های خام را گرفته و

سیستمهای اطلاعات مدیریت انواع سیستمهای اطلاعات انواع سیستمهای اطلاعات مدیریت

ادامه مطلب ...
مدیریت فناوریهای ارتباطات و اطلاعات(ICTs ) در سازمان

نگاه نوین به مسائل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گدار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی اینترنت حتی به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و درایت خاصی به آن نگاه کرد. و راهکارهای مناسب را در بستر های موجود مشخص و به کاربست تا ابزارهایموثر در پیشرفت شاخص هایICT در سازمان به بهترین نحو ممکن، چه از نظر کمی و چه از جنبه کیفی مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه از تحمی

مدیریت ارتباطات سازمان مدیریت ارتباطات در سازمان

ادامه مطلب ...
مدیریت فناوری یک رویکرد فرایندی

رویکرد سنتی مدیریت فناوری بر تحقیق و توسعه (R&D) متمـرکز شده و عمدتـا طبق یک مدل خطی به نوآوری، طراحی و توسعه مـــــی پردازد. در این شیوه محصولات تولیدی به مثابه منبعی مطمئن، تضمین کننده مزیت رقابتی موسسه قلمداد می شوند. طی سالهای اخیر، شرکتهای تولیدی به جایگزین کردن عملیات جاری سازمان و ساختارهای سلسله مراتبی با رویکردهای فرایندی در فعالیتهای عملیاتی و فراینـــد تصمیم گیری مبادرت ورزیده اند. رویکردهای اخیر می توانند در انعطاف پذیری ساختار سازمانی و نیز تسهیل فعالیتهای سازمان موثر باشند. از سوی دیگر، قادر هستند تا فعالیتهای به مراتب شفاف تری

ادامه مطلب ...
مدیریت فناوری اطلاعات مبتنی بر استراتژی های راهبردی سازمان

مقدمه:. تعاریفی که از کلمه سازمان وجود دارد نشان می دهد که ماهیت وجودی سازمان از کنار هم قرار گرفتن و ترکیب شدن چندین عامل بر مدار هدف یا اهدافی مشخص شکل می گیرد. سازمان زمانی می تواند معنای حقیقی خود را بیابد که کلیه عوامل دخیل در ساختار آن دارای پویایی باشند از مهمترین عواملی که می تواند به رفتارها و برنامه های سازمانی سمت و سوی مناسبی در جهت افزایش پویایی عوامل تشکیل دهنده آن بدهد تدوین استراتژی های راهبردی و کلان در سطح سازمان می باشد. در این بین ظهور و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردی شدن آن در ساختار برنامه ریزی و عملیاتی سازمان ها توانست

مدیریت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در سازمان ها

ادامه مطلب ...
مدیریت فراهم‌آوری داده‌های پراکنده در مسافات دوردست

اشتراک اطلاعات را معمولاً از دیدگاه مصرف‌کننده‌ی اطلاعات توصیف کرده‌اند- این که چطور یک کاربر می‌تواند به یک سامانه‌ی اطلاع‌رسانی وصل شود و به اطلاعاتی درباره‌ی مثلاً مصرف‌کنندگان، ‌محصولات، بازارها، و … دسترسی یابد. به مأخذیابی این اطلاعات، یعنی چگونگی ورود این اطلاعات به سامانه‌ها، توجه کم‌تری شده است. در عوض، ورود داده‌ها معمولاً کاری بدون‌مشکل شمرده شده، مانند نمونه‌ی زیر:. «مثلاً، پیش از هر تماس جدید با یک خدمتگیر معین، توضیحات کلی ممکن است حافظه‌ی شخص مورد تماس را تقویت کند. یا شاید به یک مدیر بازاریابی کمک کند تا دریابد این روزها چه م

ادامه مطلب ...
مدیریت علمی - عملی

مراد از مدیریت علمی - عملی مدیریت مبتنی بر دانش است. که درعمل تجربه شده است. ویژگی ممتاز این نوع مدیریت توانایی و احاطه بر رویکردهای علمی و کارکردهای عملی محیطهای اجرایی است. اما چگـــونه می توان مدیرانی با دانش تجربه شده در نظام مدیریت پرورش داد؟ بنانهادن ساختاری سنجیده در نظام پرورش مدیران و در سطح فراگیر همه مدیران حال و آینده، از اصول مبنایی برای پی ریزی موفقیت در مدیریت جامعه است و برای میسر شدن این هدف توجه به دو بُعد دانش و تجربه به عنوان بازوان فعال یک مدیر در اداره امور اهمیت زیادی دارد. برای پرورش مدیرانی دانا و کارکشته در هر جامع

مدیریت علمی مدیریت علمی و عملی مدیریت عملی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه