جدیدترین پیامک های بی کسی و شکست عشقی. اس ام اس های جدید برای افرادی که شکست عشقی خورده اند و تنها هستند. تقدیم به همه کسایی که یک روز فکر می کردن عشقشان همه کس آنهاست!. بی کسی ،. سخت نیست. دردناک است. از بی کسی حرف هایت را به خودت بزنی. •. •. •. •. •. اس ام اس عاشقانه بی کسی. سکوت و صبوری ام را. به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،. دلم به چیزهایی پای بند است. که تو یادت نمی آید. •. •. •. •. اس ام اس عاشقانه بی کسی. فریبم داد و با من حقه ها کرد. خودش را در نگاه من خدا کرد. همین که در دلم یکتاتری ...

جدیدترین پیامک های بی کسی و شکست عشقی

اس ام اس های جدید برای افرادی که شکست عشقی خورده اند و تنها هستند

تقدیم به همه کسایی که یک روز فکر می کردن عشقشان همه کس آنهاست!

بی کسی ،

سخت نیست
دردناک است
از بی کسی حرف هایت را به خودت بزنی


اس ام اس عاشقانه بی کسی

سکوت و صبوری ام را
به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،
دلم به چیزهایی پای بند است
که تو یادت نمی آید..

پیامک شکست عاشقی و بی کس شدن + عکس های عاشقانه


اس ام اس عاشقانه بی کسی

فریبم داد و با من حقه ها کرد
خودش را در نگاه من خدا کرد
همین که در دلم یکتاترین شد
مرا با بی کسی هایم رها کرد

پیامک شکست عاشقی و بی کس شدن + عکس های عاشقانه


اس ام اس عاشقانه بی کسی

بی کسی هامو جشن میگیرم
شب ب شب با ی سایه رو دیوار
پا ب زنجیر ماسک اکسیژن
لب ب لب با ی عالمه سیگار


اس ام اس عاشقانه بی کسی

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم
نه از رفتن کسی دلگیر
بی کسی هم عالمی دارد.


اس ام اس عاشقانه بی کسی

دلت که گرفت
جار نزن
فریاد نزن !
دلت که گرفت
برو گوشه ای دنج بنشین
زانوهایت را در اغوش بکشد
تا دلت بداند بی کس نیست!
خودت ، خودت را دوست داشته باش!.
به اندازه تمام بی کسی هایت


اس ام اس عاشقانه بی کسی

بی کسم ای کس ک چو من بی کسی
بی کس و کاری ک ز دل ها بسی
بس ک بدادم نرسیده کسی
امده ام تا تو ب دادم رسی

پیامک شکست عاشقی و بی کس شدن + عکس های عاشقانه


اس ام اس عاشقانه بی کسی

محبت به نامرد ، کردم بسی
محبت نشاید به هر نا کسی
تهی دستی و بی کسی درد نیست
که دردی چو دیدار نامرد نیست


اس ام اس عاشقانه بی کسی

در به در کوچه های بی کسی ام
صبور
ارام
و کمی سخت

پیامک شکست عاشقی و بی کس شدن + عکس های عاشقانه

بی کس ترین آدم کسی است که کسی را ندارد تا بر بی کسی اش اشک بریزد


اس ام اس بی کسی

یه روزی میبینی تو هم بی کسی
به حال پریشون من میرسی
یه روزی میبینی همش بی دلیل
برای یکی خیلی دلواپسی…!

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

بی “تو” شهر پر است از آیه های تنهایی …

امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد ، شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه