عکس همسر دوم محمدرضا پهلوی در لباس عروس. عکسی قدیمی از دومین عروسی محمدرضا پهلوی را مشاهده می کنید. ثریا بختیاری عروس شاه است.

عکس همسر دوم محمدرضا پهلوی در لباس عروس

عکسی قدیمی از دومین عروسی محمدرضا پهلوی را مشاهده می کنید.ثریا بختیاری عروس شاه است.

محمدرضا پهلوی و ثریا بختیاری

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه