لذت بخش ترین قسمتهای آلت تناسلی مردان

لذت بخش ترین قسمتهای آلت تناسلی مردان

 

حساس ترین بخشها و لذت بخش ترین قسمت های آلت تناسلی پسران با عمل ختنه دور ریخته می شود
نمودار به سمت بالا حساسیت کمتر
شماره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ بالاترین حساسیت را دارند که با ختنه دور ریخته می شوند
هدف واقعی از ختنه کاهش ارضاع جنسی است.
توجه داشته باشید که خطهای با ارتفای کمتر حساسیت جنسی بالاتری را نشان می دهند

1-Khatne[wWw.KamYab.ir]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه