عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی. گنجشکک درخت توام ،فصل بی کسی. بر شاخه ی بلند دلت، لانه میکشم. برشانه های وحشی طوفان نپاش مو !. من خود به پیچ وتاب غمت شانه میکشم !. هرشاخه شاخه ی تو شده آشیان من. ازوحشت صدای تبر جیغ می کشم. بر ما مباد جدایی که ، شک نکن. بر دست های سرد تبر تیغ می کشم !. حالا بغل بگیر مرا حضرت درخت. پاییز برگ و بال دلم را بهار کن …. بر باد رفته از سر من عطر شانه ات. با بوسه هات برسر من گل هوار کن !. عکس های عروسی و زندگی عاشقانه زوجین خوشبخت. عکس های زندگی عاشقانه ...

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

گنجشکک درخت توام ،فصل بی کسی
بر شاخه ی بلند دلت، لانه میکشم
برشانه های وحشی طوفان نپاش مو !
من خود به پیچ وتاب غمت شانه میکشم !
.
هرشاخه شاخه ی تو شده آشیان من
ازوحشت صدای تبر جیغ می کشم
بر ما مباد جدایی که ، شک نکن
بر دست های سرد تبر تیغ می کشم !
.
حالا بغل بگیر مرا حضرت درخت
پاییز برگ و بال دلم را بهار کن …
بر باد رفته از سر من عطر شانه ات
با بوسه هات برسر من گل هوار کن !

عکس های عروسی و زندگی عاشقانه زوجین خوشبخت

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های زندگی عاشقانه زوجین

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زیباترین عکس های زندگی زناشویی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های شب زفاف

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های شب عروسی زوجین

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

آلبوم عکس زندگی شیرین زوجین

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های خوشگذرانی زوجین در ماه عسل

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زیباترین عکس های عروسی عاشقانه

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه زوجین خوشبخت

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه ماه عسل در کنار دریا

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه زن و شوهرهای جوان

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زیباترین تصاویر دامادهای عاشق

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس عاشقانه و رمانتیک زوجین جوان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه