عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه. عشق چیست؟. جز آنڪه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تڪیه گاهی برای زن؟. یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است ڪه همه تنهایند!!؟. گالری عکس های عاشقانه. اینکہ در تمام ساعات شبانہ روز. یک نفر در ذهنم چنبره زده. نہ تقصیر ذهنم است. نہ تقصیر آن یک نفر. کار خراب کن همیشہ. قلـب ناشے ام بوده است !. به دو تا چشمِ غــــزلواره ی. جادوت قسم به هلالِ ڪجِ. عاشق ڪشِ ابرووت قسم. به نخستین‌ اثر مهر تو در جان‌ و دلم. که گرانقــــــدرترین گنجِ منی همنفســــم.

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عشق چیست؟
جز آنڪه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تڪیه گاهی برای زن؟
یعنی فهم و اجرای این نیم خط آنقدر سخت است ڪه همه تنهایند!!؟

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

اینکہ در تمام ساعات شبانہ روز
يك نفر در ذهنم چنبره زده
نہ تقصير ذهنم است
نہ تقصير آن يک نفر
كار خراب كن هميشہ
قلـب ناشے ام بوده است !

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

به دو تا چشمِ غــــزلواره ي
جادوت قسم به هلالِ ڪجِ
عاشق ڪشِ ابرووت قسم
به نخستين‌ اثر مهر تو در جان‌ و دلم
که گرانقــــــدرترين گنجِ مني همنفســــم

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه