عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق. با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر. بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد. که روسیاه شوند آنان که. بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . . عکس های عاشقانه. ما را همه ره ز کوی بد نامی باد / وز سوختگان بهره ی ما خامی باد. نا کامی ما چو هست کام دل دوست / کام دل ما همیشه ناکامی باد . . . خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت. دستم از ضعف …. دریغا …. به گریبان نرسید . . . مطالب مرتبط :. عکس های عاشقانه و رمانتیک. گالری عکس های عاشقانه ناب و رمانتیک سال 96 ...

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر
بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد
که روسیاه شوند آنان که
بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های عاشقانه

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

ما را همه ره ز کوی بد نامی باد / وز سوختگان بهره ی ما خامی باد
نا کامی ما چو هست کام دل دوست / کام دل ما همیشه ناکامی باد . . .

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت
دستم از ضعف …
دریغا …
به گریبان نرسید . . .

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

عکس های زیبا و ناب از زوج های عاشق

مطالب مرتبط :

عکس های عاشقانه و رمانتیک

گالری عکس های عاشقانه ناب و رمانتیک سال 96

جدیدترین گالری عکس زوج های عاشق

عکس های عاشقانه دونفره زیبا و رمانتیک 2017

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه