حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم متولد ۱۳۶۱ یکی از ۱۲ فرزرند حاکم دبی زندگی خصوصی جالبی دارد. با داشتن میلیون ها دلار ثروت و داشتن کشور توریستی همچون امارات و زندگی در شهری مدرن مثل دبی هیچ چیزی برای خوش گذرانی و تفریح کم ندارد. او عکس های خود را معمولا در اینترنت و در معرض دید عموم قرار میدهد. از جمله تفریحات مورد علاقه وی اسب سواری ، سقوط آزاد از هواپیما ، غواصی و حتی شعر گویی است. او در دبی با نام فزاع که نام اختصاری اش در شاعری است مشهور است.

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی

حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم متولد ۱۳۶۱ یکی از ۱۲ فرزرند حاکم دبی زندگی خصوصی جالبی دارد. با داشتن میلیون ها دلار ثروت و داشتن کشور توریستی همچون امارات و زندگی در شهری مدرن مثل دبی هیچ چیزی برای خوش گذرانی و تفریح کم ندارد. او عکس های خود را معمولا در اینترنت و در معرض دید عموم قرار میدهد. از جمله تفریحات مورد علاقه وی اسب سواری ، سقوط آزاد از هواپیما ، غواصی و حتی شعر گویی است. او در دبی با نام فزاع که نام اختصاری اش در شاعری است مشهور است.

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 1

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 2

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 3

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 4

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 5

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 6

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 7

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 8

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 9

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 10

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 11

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 12

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 13

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 14

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 15

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 16

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 17

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 18

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 19

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 20

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 21

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 22

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 23

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 24

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 25

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 26

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 27

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 28

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 29

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 30

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 31

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 32

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 33

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 34

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 35

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 36

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 37

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 38

 

زندگی یک شاهزاده اماراتی در دبی - تصویر 39

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه