دختری که بدون بینی و گوش متولد شد جراحی شد!

دختری که بدون بینی و گوش متولد شد جراحی شد!

2-Jarahi Kardan[wWw.KamYab.ir]

کسیدی هوپر نوجوان ۱۷ ساله ای که بدون بینی و چشم متولد شده است ۹ مرداد تحت عمل جراحی ساخت بینی از دنده هایش قرار گرفت…
کسیدی هوپر نوجوان ۱۷ ساله ای که بدون بینی و چشم متولد شده است ۹ مرداد تحت عمل جراحی ساخت بینی از دنده هایش قرار گرفت.

1-Jarahi Kardan[wWw.KamYab.ir]

این نوجوان امیدوار است پس از این عمل جراحی بتواند اولین شغل مستقل خود را در کتابخانه نابینایان بدست آورند و ارتباطات روزمره مستقل خود را بنا کند.
در این جراحی استخوانها و غضروفهایی از قفسه سینه اش برداشته شد تا قسمت پایین پیشانی جایگزین بینی وی شوند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه