یک تحلیل گر مسائل اقتصادی درباره طرح ادعای برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه بحران اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز قابل حل است گفت: اقتصاد ما طی سالیان گذشته در یک وضعیت خاصی فرو رفته و دچار پدیده نسبتا نادری شده است که با این زمان ها قابل برگشت به نقطه صفر نیست. مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت و گو با فراروضمن بیان این مطلب گفت: هم عقل و منطق، هم علم و تدبیر و هم واقعیت اقتصاد ایران این را به خوبی نشان می دهد که وضعیت وخیم اقتصادی کشور با زمان های وعده داده شده از سوی بر ...

یک تحلیل گر مسائل اقتصادی درباره طرح ادعای برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر اینکه بحران اقتصادی کشور ظرف ۱۰۰ روز قابل حل است گفت: اقتصاد ما طی سالیان گذشته در یک وضعیت خاصی فرو رفته و دچار پدیده نسبتا نادری شده است که با این زمان ها قابل برگشت به نقطه صفر نیست.

مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت و گو با فراروضمن بیان این مطلب گفت: هم عقل و منطق، هم علم و تدبیر و هم واقعیت اقتصاد ایران این را به خوبی نشان می دهد که وضعیت وخیم اقتصادی کشور با زمان های وعده داده شده از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سادگی از بحران خارج نمی شود و در وضعیت متعادل قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیت کما به سر می برد گفت: بیماری که دچار کما می شود ابتدا باید تلاش کرد که آن را از کما خارج کرد تا بار دیگر کل علائم حیاتی آن ظاهر شود.

شریف افزود: پس از مشاهده علائم حیاتی پزشکان متخصص، بیمار را تحت مراقبت های ویژه و آزمایش های تخصصی قرار می دهند که پس از دریافت پاسخ آن آزمایش ها، می توانند اقدام به تجویز نسخه برای بهبودی کامل بیمار کنند.

تحلیل گر مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران هم شرایط مشابه بیمار در کما رفته را دارد باید راهی را که آن بیمار برای بهبودی طی می کند را طی کند گفت: اقتصاد ایران در ابتدا باید ازحالت کما خارج شود تا پس از آن حداقل علائم حیاتی آن ظاهر شود.

وی افزود: پس از مشاهده علائم حیاتی می توان اقدام به ارایه برنامه و نسخه جدید در حوزه های مختلف اقتصادی کرد و مشخص کرد که سیاست های اقتصادی در حوزه های مختلف داخلی و خارجی چگونه باشد و دولت باید چه برنامه های پولی، مالی و سرمایه گذاری در دستور کار قرار دهد.

شریف تصریح کرد: بر این اساس اصلا نمی شود برای خروج این اقتصاد از کما زمان تعیین کرد، چرا که یک بیمار به کما رفته که تحت مراقبت های کامل هم هست و زیر دستگاه های فنی بسیاری قرار دارد مدت زمان طولانی در کما بماند و شاید هم در همان کما جان دهد یا به عکس ممکن است یک بیماری به کما رفته که پزشکان از او قطع امید کرده اند و بیمارستانی هم حاضر به پذیرش او نیست بعد از مدتی از کما خارج شود که این بیشتر به معجزه شباهت دارد. معجزه هم در علم اقتصاد هیچگاه به وقوع نمی پیوندد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای خروج اقتصاد ایران از کما نمی توان زمان تعیین کرد گفت: ا��ا امیدواری برای کوتاه تر شدن زمان خروج از کما آن زمان ایجاد می شود که عزم ملی به وجود بیاید و همه امکانات سخت افزاری و نرم افزای بسیج شود تا با کمک مردم و مسوولان اقتصاد کشور از این شرایط خارج شود.

وی با بیان اینکه مهمترین پیش نیاز خروج اقتصاد ایران از کما همدلی و عزم ملی است گفت: اگر شرایطی همچون ابتدای انقلاب یک اعتماد دو سویه میان مردم و حاکمیت ایجاد شود و حاکمیت در راستای بازگشت اعتماد عمومی به جامعه گام های عملی بزرگی را بردارد نیمی از راه برای خروج اقتصاد از کما برداشته می شود چرا که در این شرایط تغییر ایجاد نمی شود مگر آنکه مردم باور کنند اقدامات و برنامه های دولتمردان در راستای کمک به آنها است و نفع شخصی و گروهی در این اقدامات دخالتی ندارد.

شریف افزود: پس از آن باید روندها مطالعه شود و وقتی روندها در امور مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امور اجتماعی هم جهت شد و تمام تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه های مختلف در راستای خروج این اقتصاد از کما باشد آن وقت می توان امیدوار بود که زمان خروج از بحران کوتاه تر خواهد شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه